Doa Harian Bulan Ramadhan - Bahasa Indonesia

Doa adalah memohon atau meminta sesuatu yang bersifat baik kepada Allah SWT seperti meminta keselamatan, rizki yang banyak dan halal, anak yang sholeh, keampunan atas segala kesalahan, keteguhan iman dan bentuk permintaan lainya. Sebaiknya kita berdoa kepada Allah SWT setiap saat karena akan selalu didengar olehNya, lebih utama lagi jika diperbanyak pada bulan Ramadhan.

Berdoa tidak harus dalam bahasa arab, kita diperbolehkan mengucapkanya dalam bahasa sehari-hari. Apa doa harian yang dianjurkan dalam bulan ramadhan?

Doa Hari ke 1 Ramadhan

Yaa Allah, Jadikanlah Puasa Ku Sebagai Puasa Orang-Orang Yang Benar-benar Berpuasa. Dan Ibadah Malam Ku Sebagai Ibadah Orang-Orang Yang Benar-Benar Melakukan Ibadah Malam. Dan Jagalah aku dan Tidurnya Orang-Orang Yang Lalai. Hapuskanlah Dosa Ku ... Wahai Tuhan Sekalian Alam, Ampunilah aku, Wahai Pengampun Para Pembuat Dosa.

Doa Hari ke 2 Ramadhan

Yaa Allah, Dekatkanlah aku Kepada Keridhoan-Mu dan Jauhkanlah aku dan Kemurkaan Serta Balasan-Mu. Berilah aku Kemampuan Untuk Membaca Ayat-Ayat-Mu Dengan Rahmat-Mu, Wahai Maha Pengasih dari Semua Pengasih.

Doa Hari ke 3 Ramadhan

Yaa Allah, Berikanlah aku Rezki Akal dan Kewaspadaan dan Jauhkanlah aku Dari Kebodohan dan Kesesatan. Sediakanlah Bagian Untuk Ku Dari Segala Kebaikan Yang Kau Turunkan, Demi Kemurahan-Mu, Wahai Dzat Yang Maha Dermawan Dari Semua Dermawan.

Doa Hari ke 4 Ramadhan

Yaa Allah, Berikanlah Kekuatan Kepada Ku, Untuk Menegakkan Perintah- Perintah-Mu, dan Berilah aku Manisnya Berdzikir Mengingat-Mu. Berilah aku Kekuatan Untuk Menunaikan Syukur Kepada-Mu, Dengan Kemuliaan-Mu. Dan Jagalah aku Dengan Penjagaan-Mu dan Perlindungan- Mu, Wahai Dzat Yang Maha Melihat.

Doa Hari ke 5 Ramadhan

Yaa Allah, Jadikanlah aku Diantara Orang-Orang Yang Memohon Ampunan, dan Jadikanlah aku Sebagai Hamba-Mu Yang Sholeh dan Setia Serta Jadikanlah aku Diantara Auliya'-Mu Yang Dekat Disisi-Mu, Dengan Kelembutan-Mu, Wahai Dzat Yang Maha Pengasih Di Antara Semua Pengasih.

Doa Hari ke 6 Ramadhan

Yaa Allah, Janganlah Engkau Hinakan aku Karena Perbuatan Maksiat Terhadap-Mu, dan Janganlah Engkau Pukul aku Dengan Cambuk Balasan- Mu. Jauhkanlah aku Dari Hal-Hal Yang Dapat Menyebabkan Kemurkaan-Mu, Dengan Anugerah dan Bantuan-Mu, Wahai Puncak Keinginan Orang-Orang Yang Berkeinginan!

Doa Hari ke 7 Ramadhan

Yaa Allah, Bantulah aku Untuk Melaksanakan Puasanya, dan Ibadah Malamnya. Jauhkanlah aku Dari Kelalaian dan Dosa-Dosa Nya. Dan Berikanlah aku Dzikir Berupa Dzikir Mengingat-Mu Secara Berkesinambungan, Dengan Taufiq- Mu, Wahai Pemberi Petunjuk Orang- Orang Yang Sesat.

Doa Hari ke 8 Ramadhan

Yaa Allah, Berilah aku Rezki Berupa Kasih Sayang Terhadap Anak-Anak Yatim dan Pemberian Makan, Serta Penyebaran Salam, dan Pergaulan Dengan Orang-Orang Mulia, Dengan Kemuliaan-Mu, Wahai Tempat Berlindung Bagi Orang-Orang Yang Berharap

Doa Hari ke 9 Ramadhan

Yaa Allah, Sediakanlah Untuk Ku Sebagian Dari Rahmat-Mu Yang Luas, dan Berikanlah aku Petunjuk Kepada Ajaran-Ajaran-Mu Yang Terang, dan Bimbinglah aku Menuju Kepada Kerelaan-Mu Yang Penuh Dengan Kecintaan- Mu, Wahai Harapan Orang-Orang Yang Rindu.

Doa Hari ke 10 Ramadhan

Yaa Allah, Jadikanlah aku Diantara Orang-Orang Yang Bertawakkal Kepada-Mu, dan Jadikanlah aku Diantara Orang- Orang Yang Menang Disisi-Mu, dan Jadikanlah aku Diantara Orang-Orang Yang Dekat Kepada- Mu Dengan Ihsan-Mu, Wahai Tujuan Orang-Orang Yang Memohon.

Doa Hari ke 11 Ramadhan

Yaa Allah, Tanamkanlah Dalam Diriku Kecintaan Kepada Perbuatan Baik, dan Tanamkanlah Dalam Diriku Kebencian Terhadap Kemaksiatan dan Kefasikan. Jauhkanlah Dariku Kemurkaan-Mu dan Api Neraka Dengan Pertolongan-Mu, Wahai Penolong Orang-Orang Yang Meminta Pertolongan.

Doa Hari ke 12 Ramadhan

Yaa Allah, Hiasilah Diriku Dengan Penutup dan Kesucian. Tutupilah Diriku Dengan Pakaian Qana'ah dan Kerelaan. Tempatkanlah aku Di Atas Jalan Keadilan dan Sikap Tulus. Amankanlah Diriku Dari Setiap Yang aku Takuti Dengan Penjagaan-Mu, Wahai Penjaga Orang-Orang Yang Takut.

Doa Hari ke 13 Ramadhan

Yaa Allah, Sucikanlah Diriku Dari Kekotoran dan Kejelekan. Berilah Kesabaran Padaku Untuk Menerima Segala Ketentuan. Dan Berilah Kemampuan Kepadaku Untuk Bertaqwa, dan Bergaul Dengan Orang-Orang Yang Baik Dengan Bantuan-Mu, Wahai Dambaan Orang-Orang Miskin.

Doa Hari ke 14 Ramadhan

Yaa Allah, Janganlah. Engkau Hukum aku, Karena Kekeliruan Yang Ku lakukan. Dan Ampunilah aku Dari Kesalahan-Kesalahan dan Kebodohan. Janganlah Engkau Jadikan Diriku Sebagai Sasaran Bala' dan Malapetaka Dengan Kemuliaan-Mu, Wahai Kemuliaan Kaum Muslimin.

Doa Hari ke 15 Ramadhan

Yaa Allah, Berilah aku Rezki Berupa Ketaatan Orang-Orang Yang Khusyu'. Dan Lapangkanlah Dadaku Dengan Taubatnya Orang-Orang Yang Menyesal, Dengan Keamanan-Mu, Wahai Keamanan Untuk Orang-Orang Yang Takut.

Doa Hari ke 16 Ramadhan

Yaa Allah, Berilah aku Kemampuan Untuk Hidup Sebagaimana Kehidupan Orang-Orang Yang Baik. Dan Jauhkanlah aku Dari Kehidupan Bersama Orang-Orang Yang Jahat. Dan Naungilah aku Dengan Rahmat-Mu Hingga Sampai Kepada Alam Akhirat. Demi Ketuhanan-Mu Wahai Tuhan Seru Sekalian Alam.

Doa Hari ke 17 Ramadhan

Yaa Allah, Tunjukkanlah aku Kepada Amal Kebajikan dan Penuhilah Hajat Serta Cita-Cita Ku. Wahai Yang Maha Mengetahui Keperluan, Tanpa Pengungkapan Permohonan. Wahai Yang Maha Mengetahui Segala Yang Ada Didalam Hati Seluruh Isi Alam. Sholawat Atas Muhammad dan Keluarganya Yang Suci.

Doa Hari ke 18 Ramadhan

Yaa Allah, Sedarkanlah aku Akan Berkah-Berkah Yang Terdapat Di Saat Saharnya. Dan Sinarilah Hatiku Dengan Terang Cahayanya dan Bimbinglah aku dan Seluruh Anggota Tubuhku Untuk Dapat Mengikuti Ajaran-Ajarannya, Demi Cahaya-Mu Wahai Penerang Hati Para Arifin.

Doa Hari ke 19 Ramadhan

Yaa Allah, Penuhilah Bagianku Dengan Berkah-Berkahnya, dan Mudahkanlah Jalanku Menuju Kebaikan-Kebaikannya. Janganlah Kau Jauhkan aku Dari Ketertedmaan Kebaikan- Kebaikannya, Wahai Pembed Petunjuk Kepada Kebenaran Yang Terang.

Doa Hari ke 20 Ramadhan

Yaa Allah, Bukakanlah Bagiku Pintu-Pintu Sorga dan Tutupkanlah Bagiku Pintu-Pintu Neraka, dan Berikanlah Kemampuan Padaku Untuk Membaca Ai-Quran Wahai Penurun Ketenangan Di Dalam Hati Orang-Orang Mu'min.

Doa Hari ke 21 Ramadhan

Yaa Allah, Berilah aku Petunjuk Menuju Kepada Keridhoan- Mu. Dan Janganlah Engkau Bed Jalan Kepada Setan Untuk Menguasaiku. Jadikanlah Sorga Bagiku Sebagai Tempat Tinggal dan Peristirahatan, Wahai Pemenuh Keperluan Orang- Orang Yang Meminta.

Doa Hari ke 22 Ramadhan

Yaa Allah, Bukakanlah Bagiku Pintu-Pintu Karunia-Mu, Turunkan Untuk ku Berkah-Berkah Mu. Berilah Kemampuan Untuk ku Kepada Penyebab- Penyebab Keridhoan-Mu, dan Tempatkanlah aku Di Dalam Sorga-Mu Yang Luas, Wahai Penjawab Doa Orang-Orang Yang Dalam Kesempitan.

Doa Hari ke 23 Ramadhan

Yaa Allah, Sucikanlah aku Dari Dosa-Dosa, dan Bersihkanlah Diriku Dari Segala Aib. Tanamkanlah Ketaqwaan Di Dalam Hatiku, Wahai Penghapus Kesalahan Orang-Orang Yang Berdosa.

Doa Hari ke 24 Ramadhan

Yaa Allah, aku Memohon Kepada-Mu Hal-Hal Yang Mendatangkan Keridhoan- Mu, dan aku Berlindung Dengan- Mu dan Hal-Hal Yang Mendatangkan Kemarahan-Mu, dan aku Memohon Kepada-Mu Kemampuan Untuk Mentaati-Mu Serta Menghindari Kemaksiatan Terhadap-Mu, Wahai Pemberi Para Peminta.

Doa Hari ke 25 Ramadhan

Yaa Allah, Jadikanlah aku Orang-.Orang Yang Menyintai Auliya-Mu dan Memusuhi Musuh-Musuh Mu. Jadikanlah aku Pengikut Sunnah-Sunnah Penutup Nabi-Mu, Wahai Penjaga Hati Para Nabi.

Doa Hari ke 26 Ramadhan

Yaa Allah, Jadikanlah Usaha ku Sebagai Usaha Yang Di syukuri, dan Dosa-Dosa ku Di ampuni, Amal Perbuatan Ku Diterima, dan Seluruh Aib ku Di tutupi, Wahai Maha Pendengar dan Semua Yang Mendengar.

Doa Hari ke 27 Ramadhan

Yaa Allah, Rizkikanlah Kepadaku Keutamaan Lailatul Qadr, dan Ubahlah Perkara-Perkara ku Yang Sulit Menjadi Mudah. Terimalah Permintaan Maafku, dan Hapuskanlah Dosa dan Keslahanku, Wahai Yang Maha Penyayang Terhadap Hamba- HambaNya Yang Sholeh.

Doa Hari ke 28 Ramadhan

Yaa Allah, Penuhkanlah Hidupku Dengan Amalan-Amalan Sunnah, dan Muliakanlah aku Dengan Terkabulnya Semua Permintaan. Dekatkanlah Perantaraanku Kepada-Mu Diantara Semua Perantara, Wahai Yang Tidak Tersibukkan Oleh Permintaan Orang-Orang Yang Meminta.

Doa Hari ke 29 Ramadhan

Yaa Allah, Liputilah aku Dengan Rahmat dan Berikanlah Kepadaku Taufiq dan Penjagaan. Sucikanlah Hatiku dan Noda-Noda Fitnah Wahai Pengasih Terhadap Hamba- HambaNya Yang Mu'min.

Doa Hari ke 30 Ramadhan

Yaa Allah, Jadikanlah Puasa ku Disertai Dengan Syukur dan Penerima Di Atas Jalan Keridhoan-Mu dan Keridhoan Rasul. Cabang-Cabangnya Kokoh dan Kuat Berkat Pokok-Pokoknya, Demi Kenabian Muhammad dan Keluarganya Yang Suci, dan Segala Puji Bagi Allah Tuhan Sekalian

Sumber : https://halaqah.net

Semoga Bermanfaat

Zainal Hakim

** Bebas disunting dengan menyebutkan sumber **

Artikel Lainnya

 • Jadwal Puasa Ramadhan 2013/1434 H
  Jadwal Puasa Ramadhan 2013. Umat Islam sebentar lagi akan menjalankan ibadah puasa Ramadan 2013/1434H. Bulan yang oleh Allah subhanahu wata'ala dihimpun di dalamnya segala kebaikan, rahmah (kasih sayang), maghfirah (ampunan), dan itqun minan naar (terselamatkan dari api neraka).
 • Doa-doa dalam bulan ramadhan
  Bulan ramadhan adalah bulan mulia. Umat islam memperbanyak amal ibadah dengan melakukan tadarus, membaca doa-doa, sedekah, zakat, umrah dan amal-amal utama lainya. Berikut ini beberapa amalan serta doa dalam bulan ramadhan.
 • Jadwal Puasa Ramadhan 2012 untuk Kota Banjarmasin dan seluruh kota se Indonesia
  Jadwal Puasa Ramadhan 2012 untuk Kota Banjarmasin dan seluruh kota se Indonesia Tahun 1433 H / 2012 M, lengkap dengan gambar - UPDATE : Jumat, 20 Juli 2012 / 30 Sya'ban 1433 H
 • Adab dan sunnah dalam bulan puasa
  Dalam Islam kita mengenal yang namanya adab dalam melakukan ibadah baik itu yang sunnah maupun yang wajib. Adab ini biasanya diambilkan dari sikap maupun prilaku keseharian, serta sabda yang disampaikan Nabi Muhammad S.A.W yang disaksikan oleh para sahabat ataupun kerabat beliau pada masa hidup. Bagaimanakah adab dan sunnah yang patut kita tiru dalam melaksanakan ibadah puasa? Silahkan simak adab serta sunnah dalam bulan puasa yang dihabarkan oleh para sahabat dan kerabat Rasulullah S.A.W.

Kiriman terbaru